Hasło:
E-mail:
?
Polecane

Dowgird

Dowgird-ur.1998,somińskiej hodowli wałach z charakterystyczną  łysiną  na pysku.Dowgird ma bardzo przywódczy charakter. Dobry skoczek aczkolwiek dla dobrego jeźdźca. Jezeli chodzi o swobodną jazdę idealny dla dzieci.Matką Dowgirda jest wielkopolska Driada i tej samej rasy słynny Wiąz.
Cekin

Cekin-ur.1994,wysoki kary wałach, zadziwiająco intelgentny,spokojny zrównoważony ,idealny do pracy z dziećmi.Jest to koń prywatny. Jest najstarszym koniem w naszej końskiej rodzinie.
Morgan

– ur.2008,młody wałaszek naszej domowej hodowli.Zabawowy i bardzo kontaktowy.Lubi zaczepiać starszych kolegów..Ojcem Morgana jest  słynny Alkatraz oraz  wielkopolska klacz Metoda.
  Aktualności  

Kolejne zawody przed nami!

Kolejne zawody przed nami!

2014-01-12

27 kwietnia 2014 roku rozpoczniemy kolejny sezon skokowy.Serdecznie zapraszam w nasze skromne progi zawodników oraz wspaniałą publiczność

 

 

STAJNIA GRAŻYNY MIKOROWO 27 KWIETNIA 2014

 

Organizator: Ośrodek GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE STAJNIA GRAŻYNY - MIKOROWO.

Miejsce: STAJNIA GRAŻYNY – Mikorowo k/ Lęborka

Termin: 27.04.2014 (niedziela)

Warunki uczestnictwa:

Nie wymagamy posiadania licencji PZJ/WZJ konia oraz zawodnika.

Wymagamy aktualnych orzeczeń lekarskich dopuszczających do uprawiania jeździectwa.

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać aktualną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Wymagane są aktualne badania weterynaryjne koni i szczepienia przeciwko grypie.

 

Termin zgłoszeń: do 25.04.2014 (piątek) mail: stajniagrazyny@o2.pl

(w zgłoszeniach prosimy o podanie: nazwy konia, imienia i nazwiska zawodnika, klubu oraz konkursów w jakich będą startować, liczby startów oraz numeru kontaktowego). Każdy uczestnik otrzyma zwrotne potwierdzenie zgłoszenia.

Przypominamy że w konkursach do 105 cm, minimum 6-cio letni koń może startować 3 razy dziennie (np. 2xLL i 1xL, lub 1xLL i 2xL).

 

LISTY STARTOWE DOSTĘPNE W INTERNECIE: www.stajniagrazyny.zabookuj.eu, www.swiatkoni.pl

 

Osoby oficjalne:

Dyrektor zawodów: Anna Drapińska, tel: 501 790 656

 

 

 

 

 

 

Program zawodów:

Odprawa techniczna: godz. 9:00.

 

Rozpoczęcie zawodów 27.04.2014 (niedziela) godzina 10.00

Konkurs nr 1 - mini LL dokładności bez rozgrywki. Art. 238.1.1 (do 50 cm)

Konkurs nr 2 - LL trafienia w normę czasu Art.: S1 TOWARZYSKI

Konkurs nr 3 - L dwufazowy Art.: 274.5.3

Konkurs nr 4 - L1  o wzrastającym stopniu trudności z jokerem Art.269.

 

Opłaty:

Wpisowe: 40 zł

Startowe: 20 zł

Nagrody:

Rzeczowe i finansowe.

 

Opłaty związane z udziałem w zawodach należy uiścić w biurze zawodów przed startem!

Opłata za zmianę na liście startowej po jej wydrukowaniu, za zgodą Sędziego Głównego 30 zł ( nie dotyczy skreśleń)

 

Sprawy organizacyjne:

1. Plac konkursowy (40 x 80) i rozprężalnia (20 x 30) o podłożu piaszczystym.

2. Dokumentacja Klubów i koni musi być zgodna z przepisami PZJ.

3. W tym samym konkursie, dwukrotny start konia - pod tym samym lub różnymi zawodnikami - jest dozwolony w konkursach do klasy L1 włącznie. Jeżeli na tym samym koniu, w tym samym konkursie startuje ten sam zawodnik drugi raz, to w konkursach, w których o zwycięstwie decyduje czas przejazdu, zalicza się wynik tylko pierwszego startu.

4. Konie muszą posiadać ważne szczepienia, bez ważnych dokumentów konie nie będą wpuszczane na teren zawodów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów.

6. Zawody rozgrywane będą jako wewnątrzklubowe, nie wymagające autoryzacji.

7. Wyniki zawodów nie będą rejestrowane.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże powstałe w czasie podróży i trwania zawodów. Zawodnicy i właściciele odpowiadają za zniszczenia w stosunku do osób trzecich spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie.

9. Zaleca się uczestnikom zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.

10. PZJ oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki, respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak równie ż przestrzegania zasady , że dobro koni jest najważniejsze.

 

KODEKS POST ĘPOWANIA Z KONIEM

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi sta ć ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

2. Konie i jeźdźcy muszą by ć wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to tak że do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających zdrowiu konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.

3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, podło że, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo tak że podczas podróży powrotnej z zawodów.

4. Należy dołożyć wszelkich starań ,aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a tak że humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej w przypadku leczenia obrażeń odniesionych na zawodach oraz spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia poziomu swej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

 

Serdecznie zapraszamy

STAJNIA GRAŻYNY W MIKOROWIE

 

Serdecznie zapraszam sponsorów do współpracy.